Resultat frå Analog Nasjonal 2019

Resultat frå Analog Nasjonal 2019

Publisert av Bjarte Hoff den 26.06.19. Oppdatert 09.06.20.


Foto: Atle Helland - 1. plass med bildet "Storjo"

Resultata frå Analog Nasjonal er klare og gratulera til alle med premierte og antatte bilder.

Medaljebildene er:

1. plass: Atle Helland med bildet "Storjo"
2. plass: Tryggve Karlsen med bildet "E-18 Farrisbrua"
3. plass: Robin Bjerkhaug med bildet "Silhuett"

Klikk her for komplett resultatliste

Presentasjon av alle premierte og antatte bilder kan lastast ned her

Det var levert inn til ein monokrom digital klasse og ein monokrom papriklasse. I begge klassane skal bildet ha utgangspunkt i analog foto og film, mens dei digitale kan etterbehandlast digitalt. Papirbildene er analog i heile prosessen og framkalla i mørkerom.

På grunn av få innleverte bilder, valte juryen å slå saman og vurdera alle bildenen samla. Av totalt 57 innleverte bilder (42 digitale, 15 papir), er 22 premiert eller antatt, som utgjer 39 %.

Juryen har bestått av:

  • Bjørn Joachimsen
  • Tarand Krogvold
  • Michal Tomaszewicz

Takk til alle som deltok i konkurransen og håpar ein nasjonal konkurranse innan analogfoto kan inspirera til å ta opp igjen gamle kunstar, eventuelt læra noko (gamalt) nytt.

Konkurransen er godkjent av NSFF med patronat nummer 2019/3.


      2019/3

 


Foto: Tryggve Karlsen - 2. plass med bildet "E-18 Farrisbrua"


Foto: Robin Bjerkhaug - 3. plass med bildet "Silhuett"