NSFF Årbok 2013 – Tre frå klubben er med

Publisert av Bjarte Hoff den 22.08.18.

Kvart år gir NSFF (Norsk selskap for fotografi) ut årbok med bilder frå medlemsklubbane. Boka skal visa breidda i amatørfotomiljøet. Kvar klubb som deltar i utgangspunktet skal få minst eit bilde.

I år har Narvik fått med tre bilder, noko som er betre enn på fleire år. Det er også hyggelig at to av desse  er tatt av relativt nye klubbmedlemmar. Bildene var også utstilt ved Nordig Light i Kristiansund 6. til 10. mai.

Alle som er medlem i klubben og har betalt kontingent i tide, er registrert hos NSFF og får boka i posten innan kort tid.

Klubben gratulerar alle tre med god innsats